ECOTeam - Natura2000 RO
BG
EN
ADDS
In partnership with:
Bulgarian Association for Economic and Social Development BPSEDA - Pleven

EuroHELP Teleorman Foundation

Center for Consulting and Project Management Europroject - Olt

"Не мисля, че има нещо по-важно от опазването на природат, с Освен за оцеляването на човека, тези две понятия са толкова тясно свързани, че е трудно да се"

Charles Linderberg


Romanian Guvernment

Европейската комисия
http://ec.europa.eu
Съвет
http://www.consilium.europa.eu
Европейски парламент
http://www.europarl.europa.eu
Съда на Европейските общности
http://curia.europa.eu
Европейската сметна палата
http://eca.europa.eu
Комисия
http://cor.europa.eu
Европейската централна банка
http://www.ecb.int
Европейската комисия в България
http://www.infoeuropa.ro
Постоянната мисия на България към Европейския съюз
http://ue.mae.ro

Visitors: 150 © ADDS 2008

Отговорности: Този сайт не е задължително да представляват официалната позиция на Европейската комисия Отговорност за достоверността и съгласуваност на информацията, представена инициаторите уебсайт.
За информация относно други програми, финансирани от Европейския съюз в България, както и подробна информация относно членството на България в Европейския съюз, моля посетете уеб сайта на Информационния център на Представителството на Европейската комисия в България www.ec.europa.eu/bulgaria.